Jeni të interesuar të mësoni për udhëtimin e REC për drejtësinë ushqimore?

Lexoni Raportin tonë Vjetor 2021!

Girl Smiling / REC annual report

Raportet vjetore të kaluara