top of page
UGROW Farm Bed building

Pozicionet e Shërbimit

Aktualisht po pranojmë aplikime për pozicionet e shërbimit të Korpusit të Commonwealth!

I administruar nga Aleanca e Shërbimit Massachusetts (MSA), Korpusi i Commonwealth është një program stazhi shërbimi i financuar nga shteti që angazhon banorët e Massachusetts të të gjitha moshave dhe prejardhjeve në shërbim për të forcuar komunitetet, për të adresuar nevojat kritike të komunitetit dhe për të rritur vullnetarizmin.  Duke shërbyer një mandat 10,5 mujor, anëtarët e Korpusit ofrojnë shërbim të drejtpërdrejtë; ngritja e kapaciteteve; dhe të rekrutojë, organizojë dhe mobilizojë vullnetarë shtesë, duke ndërtuar kështu një lëvizje bazë të vullnetarëve të përkushtuar ndaj shërbimit.  

Commonwealth Corps Logo
Woman smiling from CommonWealth Corps
bottom of page