Youthgrower Teddy Mitchell

RRITET RINIA

Organikët në rritje të të rinjve në Worcester, ose YouthGROW, is  një program zhvillimi dhe punësimi rinor i fokusuar në bujqësi urbane për adoleshentët e Worcester-it

Programi ynë

YouthGROW punëson 32-40 adoleshentë të shkollave të mesme (mosha 14-18 vjeç) gjatë gjithë vitit, të cilët fitojnë aftësi udhëheqëse dhe punë, ndërsa mbajnë dy ferma organike urbane.

YouthGROWers plotësojnë një kurrikul të fokusuar në Zhvillimin Profesional, Aftësitë Udhëheqëse, Bujqësinë Urbane dhe Drejtësinë Sociale (PLUS,) përmes pjesëmarrjes në sesionin veror 8-javor, seminareve mujore, praktikave dhe shërbimit ndaj komunitetit.

YouthGrowers on the YouthGROW Farm
Youthgrowers Celebrating
Discussing Food Justice
Ugrow farm bed building
Youthgrow produce presentations

Modeli YouthGROW

dizajn i drejtuar nga pjesëmarrësit

Të gjitha vendimet brenda YouthGROW merren duke përdorur një proces konsensusi që siguron që ideve dhe opinioneve të të rinjve t'u jepet vlerë reale në procesin e vendimmarrjes dhe që pjesëmarrësit të krijojnë vendime me të cilat të gjithë mund të pajtohen.

Çdo vit 7 adoleshentë të kthyer zgjidhen si Drejtues të Rinisë dhe 4 adoleshentë me të paktën 2 vjet përvojë programi u jepen pozicione të stafit të ri. Këta Drejtues të Rinisë dhe staf i ri marrin pjesë në takime javore me stafin e të rriturve përpara dhe pas programit intensiv 8-javor të trajnimit veror për të planifikuar kurrikulën dhe aktivitetet.  Projekti YouthGROW është një model i dizajnit të udhëhequr nga pjesëmarrësit dhe zbatimi që është ndarë në konferenca rajonale dhe kombëtare.

Faleminderit për sponsorët tanë YouthGROW!

United Way.jpg
philanthropic initiative.png
umass memorial.png
amelia peabody.jpg
GWCF.jpg
MFF.png
DCUforkids.jpg
forest foundation.png
ellsworth foundation.png
Wild-Geese-Foundation.jpg
m&t bank.png
Saint-Gobain-Logo.png
Berkshire-Bank-logo.jpg
FarmCreditEast.png
Eastern_Bank-removebg-preview (1).png
rockwell foundation.png
blue-cross-blue-shield.png