D2C903DF-21EF-4DA5-85F8-6044D0EAB961_1_1

Mbështetësit tanë

REC është mirënjohës për fondacionet, organizatat, korporatat, agjencitë qeveritare dhe partnerët që kontribuojnë në drejtësinë ushqimore në Worcester

Fondacionet dhe Organizatat

korporatat

Agjencitë Qeveritare

Partnerët tanë