top of page
REC voulunteers

Vullnetar

See our current volunteer opportunities and sign up for volunteer updates!

Tregu i Fermerëve Worcester Mobile

duke filluar nga 21 qershor 2022

Come join REC's YouthGROW team during our open farm hours! Volunteers can expect to participate in a variety of farm chores. Volunteer hours are held outdoors, so wear protective, weather appropriate clothing and closed-toe shoes.

Woman Smiling working at YouthGROW Farm
Vegitables

Nuk e shihni atë që po kërkoni?

Dërgojini me email Drejtorit tonë të Programeve, Grace, në adresën  grace@recworcester.org  për të ndarë aftësitë tuaja dhe për të parë se si mund të përfshiheni!

bottom of page