Group flexing at a school garden

Misioni yne

Ne po i bashkojmë njerëzit për të krijuar një sistem të drejtë ushqimor dhe për të ndërtuar komunitete të shëndetshme, të qëndrueshme dhe të barabarta në Worcester, MA dhe më gjerë.
garden3.png
Flowers

Programet tona kryesore

UGROW

Ne mbështesim një rrjet prej mbi 60 kopshtesh komunitare dhe 500 kopshtarësh në të gjithë Worcester-in

Tregjet e fermerëve

Ne sjellim prodhime të freskëta vendase për ata që kanë më shumë nevojë për to përmes Tregjeve të Komunitetit tonë të lëvizshëm dhe të përhershëm

RRITET RINIA

Ne ofrojmë mundësi ekonomike dhe zhvillim personal/profesional për të rinjtë e Worcester përmes bujqësisë urbane

finalpassengeroutlines.png

The REC does not, by policy or practice, discriminate against a person or group on the basis of race, color, religion, gender, sexual orientation, national origin, age, disability, gender identity and expression, marital or military status, or based on any individual’s status in any group or class protected by applicable federal, state, or local law.