top of page
IMG_8029.JPG

Misioni yne

IMG_5027.JPG

we're bringing people together to create a just food system and to build healthy, sustainable and equitable communities in worcester, ma and beyond

Food insecurity in our community

Communities in Worcester County experience high rates of poverty and food insecurity, particularly in the city of Worcester, where the poverty rate (20%) is nearly twice that of the state (11%) and county (10%).
 

Inequities in healthy food access and community food security have been exacerbated and made more visible throughout the COVID-19 pandemic. REC seeks to address the disparities in food access seen in our communities.

20230801_110744.jpg

33%

of children in the Worcester communities REC serves live in a family unable to meet their basic needs for food

16.6%

 

of Massachusetts residents are food insecure

33%

Black and Latino/a/x Massachusetts families with children are experiencing food insecurity 

Flowers

Programet tona kryesore

UGROW

Ne mbështesim një rrjet prej mbi 60 kopshtesh komunitare dhe 500 kopshtarësh në të gjithë Worcester-in

Tregjet e fermerëve

Ne sjellim prodhime të freskëta vendase për ata që kanë më shumë nevojë për to përmes Tregjeve të Komunitetit tonë të lëvizshëm dhe të përhershëm

RRITET RINIA

Ne ofrojmë mundësi ekonomike dhe zhvillim personal/profesional për të rinjtë e Worcester përmes bujqësisë urbane

finalpassengeroutlines.png

The REC does not, by policy or practice, discriminate against a person or group on the basis of race, color, religion, gender, sexual orientation, national origin, age, disability, gender identity and expression, marital or military status, or based on any individual’s status in any group or class protected by applicable federal, state, or local law.

bottom of page