top of page
Group flexing at a school garden

Misioni yne

Ne po i bashkojmë njerëzit për të krijuar një sistem të drejtë ushqimor dhe për të ndërtuar komunitete të shëndetshme, të qëndrueshme dhe të barabarta në Worcester, MA dhe më gjerë.

Communities in Worcester County experience high rates of poverty and food insecurity, particularly in the city of Worcester, where the poverty rate (20%) is nearly twice that of the state (11%) and county (10%).

16.6%

of Massachusetts residents are food insecure

1 in 3

children in the Worcester communities REC serves lives in a family unable to meet its basic needs for food

33%

Black and Latino/a/x Massachusetts families with children are experiencing food insecurity 

The REC and its programs address community food security through community empowerment and youth engagement, and provide access to affordable, healthy, culturally appropriate, local food.

Flowers

Programet tona kryesore

UGROW

Ne mbështesim një rrjet prej mbi 60 kopshtesh komunitare dhe 500 kopshtarësh në të gjithë Worcester-in

Tregjet e fermerëve

Ne sjellim prodhime të freskëta vendase për ata që kanë më shumë nevojë për to përmes Tregjeve të Komunitetit tonë të lëvizshëm dhe të përhershëm

RRITET RINIA

Ne ofrojmë mundësi ekonomike dhe zhvillim personal/profesional për të rinjtë e Worcester përmes bujqësisë urbane

finalpassengeroutlines.png

The REC does not, by policy or practice, discriminate against a person or group on the basis of race, color, religion, gender, sexual orientation, national origin, age, disability, gender identity and expression, marital or military status, or based on any individual’s status in any group or class protected by applicable federal, state, or local law.

bottom of page