top of page

Mënyrat për të dhënë

Bujaria juaj financon tregjet e fermerëve lokalë, kopshtet e komunitetit dhe shkollave dhe ofron punë për të rinjtë në bujqësinë urbane.

Faleminderit!

Plant Sale 2023.jpg

Plant Sale

This annual fundraiser allows the REC to donate over 6,000 seedlings to school and community gardens across Worcester. 

ED Cleanups 01_edited.jpg

Earth Day Cleanups

Your generosity helps over 1,000 volunteers come together to make Worcester a healthy, clean and beautiful place to live, work and play. This longstanding event started in 1989!

Photo Aug 25, 11 37 05 AM.jpg

Farmers Markets

Your support helps the REC Farmers Markets substantially increase access to fresh, affordable, sustainably grown, and culturally relevant produce from local farms for residents of Worcester County.

IMG_5077.JPG

Farm Party

An annual event where friends of the REC come together to celebrate a bountiful harvest and a year's worth of community accomplishment! Delicious food, live music, awards and more.

REC është një organizatë jofitimprurëse 501(c)(3). Numri EIN është 04-6364350.

Të gjitha kontributet janë të zbritshme tatimore në masën e parashikuar në ligj.

bottom of page